Коледж КІБІТ в Житомирі

Житомирський коледж КІБіТ здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Заклад має ліцензію Міністерства освіти і науки України на право здійснення освітньої діяльності та державну акредитацію за спеціальностями:

Випускники коледжу спеціальності «Соціальна робота» у Житомирі – це, передусім, фахівці в галузі соціального управління. Їх призначення – сприяти розв’язанню проблем суспільства, допомагати людям, які перебувають у складних життєвих обставинах: малозабезпеченим, інвалідам, безробітним, сиротам. Соціальні робітники також досліджують соціальне становище, визначають проблеми громади, сім’ї або окремої людини, створюють проект вирішення проблеми і реалізують заходи, необхідні для її розв’язання.

Випускник коледжу спеціальності «Менеджмент» готовий до професійної управлінської роботи в органах державного, регіонального і муніципального рівнів; лінійних та функціональних підрозділах підприємств і організацій, на посадах, що вимагають  управлінської освіти.

Коледж КІБіТ у Житомері

Термін навчання у житомирському коледжі після 9 класу – 1 рік за загальноосвітньою підготовкою, та ще 2 роки на програмі підготовки молодшого спеціаліста.

Головна мета коледжу: надати студентам сучасні знання, забезпечити високий професійний рівень, створити умови для гармонійного розвитку особистості кожного студента. Випускники коледжу підготовлені до підприємницької, комерційної, організаційно-управлінської, виробничої діяльності на підприємствах, установах різних форм власності.

Житомирський коледж КІБіТ здійснює навчальний процес в тому ж приміщенні, що й Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій (КІБіТ).

Студенти Житомирського коледжу КІБІТ залучаються до пошукової та науково-дослідної роботи, беруть участь у роботі фахових конференцій і семінарів, майстер-класах та воркшопах, тренінгах та виїзних фестивалях.

zutom

Випускники коледжу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» - це фахівці з високим рівнем теоретичної та практичної економічної підготовки для виконання правової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності. Вони можуть працювати на підприємствах і в установах державної  форми власності, у фінансово-кредитній сфері, чи на недержавних підприємствах різних галузей на посадах «фінансист», «фінансовий менеджер», «менеджер із управління фінансами». Фінансовий менеджер входить до складу вищого управлінського персоналу фірми, оскільки бере участь у вирішенні найбільш важливих питань щодо управління фінансовими потоками.

Приймальна комісія Житомирського коледжу КІБіТ, які і всі коледжі Житомира, здійснює набір на базі 9-ти класів, 11-ти класів та на підставі диплома кваліфікованого робітника.

Життя у КІБіТ

Матеріально-технічна база Житомирського коледжу КІБіТ: аудиторії з сучасним дизайном інтер’єрів, комп’ютерні класи, оснащені новітніми ПЕОМ, що під’єднанні до мережі Internet, комп’ютеризований інформаційно-бібліотечний центр з читальною залою, затишний студентський кафетерій, спортивна зала з оптимальним набором тренажерів, кімната для занять настільним тенісом, дзеркальна танцювальна студія, актова зала, укомплектований всіма необхідними технічними засобами конференц-зал, профілакторій готельного типу (wi-fi, гаряча вода цілодобово, санвузол 1 на блок), де створені всі необхідні житлово-побутові умови.

Творчий потенціал студентів покликані підтримувати і розвивати: молодіжний центр туристичного краєзнавства «Мандри», центр соціально-психологічних технологій «Master Life», центр успішного бізнесу «Business Time 24», молодіжний літній табір активного відпочинку та самопізнання «Summer Camp».

В коледжі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Викладачі мають великий досвід практичної роботи, займаються науковою діяльністю. Підготовка фахівців відбувається з використанням сучасних інформаційних технологій, тренінгів, ділових ігор, наукових семінарів.

В основу організації і здійснення виховного процесу в Житомирському коледжі КІБіТ покладено принцип інтеграції традиційних і нових форм виховної роботи, що реалізується у формуванні особистості майбутнього фахівця шляхом умілого поєднання кращих традицій вітчизняного досвіду із новими інтерактивними виховними технологіями.

Студенти коледжу є не лише об'єктом виховного впливу з боку викладачів. Головним принципом побудови системи виховної роботи є суб'єктивні відносини між викладачем та студентом, при яких студентам відводиться роль активних учасників виховного процесу.

Пріоритетними напрямами виховання у коледжі є:

  • формування особистісних якостей, необхідних для ефективної професійної діяльності;
  • виховання моральних якостей, інтелігентності, орієнтація на загальнолюдські цінності та високі гуманістичні ідеали культури;
  • формування у молодих людей потреби у здоровому способі життя ;
  • підтримка творчих ініціатив студентів коледжу;
  • виховання поваги до традицій свого навчального закладу, викладачів,  наставників та родини;
  • збереження історико-культурних традицій, наступності поколінь, виховання шанобливого ставлення до минулого.

Активно працюють органи студентського самоврядування коледжу.  До основних напрямів їх діяльності входить контроль за відвідуванням занять студентами денної форми навчання, організація та проведення тематичних заходів, благодійних акцій, наповнюючи студентське життя незабутніми заходами та подіями, а саме: дебют першокурсника, красуня КІБіТ, містер КІБіТ, КВК, екскурсії, туристичні походи тощо.

Навчання на соціального робітника, менеджера або фінансиста в Житомирі платне; до його вартості входить забезпечення навчально-методичними матеріалами. Вартість навчання у Житомирській філії нижче ніж в Києві.

Випускники коледжу отримують диплом молодшого спеціаліста і мають можливість продовжувати навчання на старших курсах закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Телефон

(0412) 44-84-07, 48-24-50

Email:

info@kibit.edu.ua

Адреса

10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Комерційна, 2.