Коледж КІБІТ у Вінниці

Телефон

(0432) 69-32-62,
(0432) 55-10-29

Email

info@kibit.edu.ua

Адреса

21022, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 46

Вінницький коледж КІБіТ  готує студентів  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Учбовий заклад має ліцензію МОН України на право здійснення освітньої діяльності  та державну акредитацію за спеціальностями:

Додатково здійснюється підготовка за автономними освітніми програмами:

Освітні програми розроблені згідно європейських стандартів та покликані розширити базові знання та навички студентів. Структура освітніх програм дозволяє учбовому закладу формувати 50% навчальних курсів (50% затверджує Міністерство Освіти і Науки України).  Коледж КІБіТ у Вінниці робить вибір  на користь практичних предметів, які зможуть сформувати у студентів нестандартне мислення. Це допоможе майбутнім фахівцям приймати інноваційні  рішення в процесі вирішення проблемних питань та задач.

HigherEd_en-US

Приймальна комісія Віницького коледжу КІБіТ здійснює набір на базі 9-ти класів, 11-ти класів та на підставі диплома кваліфікованого робітника.

У Вінницькому коледжі навчаються три роки після 9 класу – 1 рік за загальноосвітньою підготовкою, та ще 2 роки за програмою спеціальної підготовки.

Головна мета коледжу: випустити професіонала, який відповідатиме сучасним вимогам, забезпечити високий рівень кваліфікації випускника, створити умови для соціалізації кожного студента. Майбутні молодші спеціалісти в процесі навчання готуються стати співробітниками комерційних установ та бюджетних організацій. Після випуску вони будуть підготовлені до здійснення підприємницької, комерційної, організаційно-управлінської, технічно-виробничої діяльності .

Вінницький коледж КІБіТ проводить пари та організовує навчання,будучи структурним підрозділом Вінницького філіалу Київського інституту бізнесу та технологій.

file17770

Студенти коледжу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» - це майбутні фахівці виконання фінансової організаційно-управлінської та правової діяльності, які характеризуються високим рівнем теоретичної та практичної економічної підготовки. Після випуску вони зможуть оцінювати фінансовий стан підприємства, укладати договори на брокерське обслуговування, облікувати операції з купівлі - продажу нерухомості та цінних паперів. Дуже важливим виступає вміння оцінювати потенційні ризики малого та середнього підприємства. Освітня програма «Фінанси» включає додаткові предмети та практичні курси, пов’язані із управлінням та перерозподілом великого обсягу коштів, що передбачає роботу у великій компанії.

Випускник коледжу із спеціальності «Комп’ютерна інженерія» - фахівець з обслуговування комп’ютерних систем, серверів та мережених вузлів. Освітня програма «Комп’ютерна інженерія» передбачає додаткові знання із технологій «3D printing» та роботехніки.

obrazovanie

Талановиті абітурієнти надають перевагу навчальним закладам, де вони зможуть отримати якісну освіту із використанням  останніх технологій. За рівнем організації навчального процесу, проведення культурного дозвілля та створення матеріально-технічної бази Вінницький коледж КІБіт відповідає всім сучасним вимогам, які висуваються до українського  навчального закладу.

Багато аспектів навчально процесу у Вінницькій філії коледжу КИБіТ пов’язані із роботою з мотиваційною складовою. З метою випуску справжнього професіонала, адміністрація та викладацький склад філіалу зацікавлені у ефективному, а не примусовому навчанні (що в сучасності рідко дає хороший результат). До навчального процесу долучаються викладачі, які працюють фінансистами, аудиторами, економістами, бухгалтерами, співробітниками комп’ютерних компаній і т.д. Практична демонстрація викладених положень завжди сприяє ефективному засвоєнню студентом теоретичних знань. Робота в групах, виконання спільних завдань, обмін ідеями та думками сприяє підвищенню інтересу до навчання у майбутніх випускників коледжу.

Викладацький склад коледжу стимулює не тільки навчальний, а і науковий інтерес у студентів. Кожного року представники Вінницької філії беруть участь у міжнародній науково-практичній конференції «Студент-дослідник-фахівець», яка проводиться в Київському «центральному  офісі» КІБіТ. Для визначення майбутніх учасників конференції адміністрація  проводить додаткові конкурси з метою виявити найкращих, які зможуть стати «обличчям» Вінницького філіалу у Києві. Представники економічної спеціальності роблять виступи щодо актуальних проблем української економіки та розвитку фінансової справи. Майбутні IT технологи під час конференції не тільки готують виступи та обговорюють доповіді, а і беруть участь у «хакатонах» - заходах, під час яких групою спеціалістів в сфері інформаційних технологій вирішується певна задача. Дуже популярним є завдання створити власний сайт за невеликий проміжок часу.

Вінницький коледж має чудову бібліотеку, якою можна користуватися при підготовці до практичних занять, самостійних та модульних робіт. Якщо підготовка потребує більш актуальної інформації, студенти можуть попрацювати за бібліотечними комп’ютерами, які підключені до мережі «Інтернет».

Аудиторії Вінницького філіалу мають сучасний ремонт та обладнання, що дозволяє включати до плану проведення занять пар різноманітні презентації, навчальні фільми і відео ролики. Навичками проведення презентації повинні володіти як викладачі, так і студенти. 

Вінницький філіал економіко-технологічного коледжу КІБіТ гарантує своїм випускникам:

  • здобуття високого рівня знань (головна мета адміністрації та викладацького складу – випустити справжнього професіонала );
  • формування інноваційного мислення (в сучасності багато ситуацій, коли стандартні алгоритми часто «не спрацьовують», та виникає потреба у нестандартних рішеннях);
  • освоєння необхідних комп’ютерних програм (сучасний бізнес – технологічний, що передбачає комп’ютеризацію всіх його сфер)
  • удосконалення рівня англійської мови (в умовах євроінтеграційних процесів спеціалісти  будь-якої галузі повинні володіти англійською мовою)
  • проходження практики з можливістю подальшого працевлаштування (коледж КІБіТ укладає із підприємствами договори про проходження практики, або допомогає студенту знайти місце для проходження практики самостійно);

Вінницький філіал економіко-технологічного коледжу Київського інституту бізнесу та технологій запрошує абітурієнтів долучитися до вступної кампанії КІБіТ. Бажаєте навчитися приймати інноваційні рішення? Ми вам допоможемо!