Коледж КІБІТ в Умані

Уманська філія Економіко-технологічного коледжу – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який є структурним підрозділом Київського інституту бізнесу та технологій, здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за такими спеціальностями:

А також є одним із уманських коледжів що здійснює підготовку на базі 9 класів. Тривалість навчання в Умані після 9 класів становить 1 рік і охоплює програму 10-11 класів.

Студентам денної форми навчання Київського інституту бізнесу та технології Уманської філії надається гуртожиток.

 

img-group-of-college-students-walking

uman

Виховна робота у коледжі КІБіТ в Умані спрямована на формування всебічно розвиненої  особистості, що поєднує у собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, патріотизм, правову та економічну культуру, є невід’ємною часткою всього комплексу підготовки висококваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних ринкових умов ведення господарської діяльності, що володіють сучасною технікою та технологією спроможними успішно вирішувати практичні завдання на виробництві.

Останні роки за сприянням директора Уманської філії КІБіТ педагогічний колектив коледжу КІБіТ в Умані продовжує та вдосконалює практику самостійного вивчення по окремих темах дисциплін, впроваджує інноваційні та інформаційні технології навчання.

У нашому філіалі Економіко-технологічного коледжу Київського інституту бізнесу та технологій в Умані організована навчально-методична робота за такими напрямами:

 • надання навчально-методичних консультацій викладачам, студентам, працівникам інших закладів освіти;
 • спрямування і координація роботи предметних (циклових) комісій коледжу;
 • розробка, апробація та упровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес; 
 • створення комплексу методичного забезпечення дисциплін навчального плану;
 • розробка й впровадження у практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень  щодо вдосконалення навчально-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для  безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
 • вивчення й узагальнення кращого педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних  працівників інших закладів освіти, ознайомлення з ним педагогів, студентів коледжу та його    впровадження;
 • залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
 • організація виставок,  новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;
 • робота з молодими викладачами;
 • допомога у підготовці викладачів до атестації.

Студенти мають можливість одночасно навчатися у коледжі КІБіТ у місті Умань та отримати військову спеціальність «Бойове застосування механізованих з’єднань військових частин і підрозділів» для Сухопутних військ Збройних сил України. Термін навчання 2 роки. По завершенню навчання випускники отримують військове звання — молодший лейтенант.

Запрошуємо на навчання до Уманської філії Економіко-технологічного коледжу Київського інституту бізнесу та технологій!

Телефон

(04744) 428-20, 350-44, 300-28

Email

info@kibit.ua

Адреса

20300, Черкаська обл., м. Умань, провулок Тихий, 2